2019 Voorjaar: 2 Lezingen over Bruce Lipton 

Lezing 1 :           ”Bruce Lipton, de Hippocrates van Nu”

Datum :               dinsdag 23 april (19.30-21.45 uur)  

Plaatst :               Apeiron-Vitaal, Winkelveldstraat 5, 5916 NX Venlo

 

Bruce Lipton toont aan dat wij allen ons eigen lot kunnen creëren, dat een gezond en gelukkig leven maakbaar is. In zijn boek ”De Biologie van de overtuiging” rekent hij feilloos af met het Darwinistische idee dat gezondheid en levensgeluk vooral afhangen van ’t DNA in onze celkernen. Lang hebben we gedacht dat de kwaliteit van dit voorgeprogrammeerde DNA voor het overgrote deel bepaalt hoe ons leven verloopt. Dat er als het ware niet aan de almacht van het DNA valt te ontkomen.

Echter: er is in iedere cel een veel intelligenter systeem aanwezig en de chromosomen, de dragers van het DNA, zijn slechts de uitvoerders van dat ingenieuze systeem. Feitelijk werkt dit systeem samen met alle micro-organismen in en rondom ons. Hoe deze samenwerking bevorderd kan worden, wordt in deze avond glashelder uit de doeken gedaan. Deze achtergrondinformatie is een geweldige opsteker om je leven nieuw elan en glans  te geven. Met meer succes en levensgeluk, dankzij een goede energie en gezondheid. Als je deze lezing, waarbij je tevens een prima samenvatting in een klapper ontvangt, al gevolgd hebt, kom dan ook naar Lezing 2 hieronder voor de toepassingen ervan.

 

Lezing 2 :           ”Bruce Lipton: herschrijf je eigen LEVEN in hoofdletters”

Datum :               dinsdag 28 mei (19.30-21.45 uur)

Plaats :                Apeiron-Vitaal,  Winkelveldstraat 5,  5916 NX Venlo

 

Om je LEVEN echt in hoofdletters te herschrijven, heb je hele slimme tools nodig om al je vastgeroeste patronen te vervangen door frisse, nieuwe patronen, ideeën en mogelijkheden.

Deze gereedschappen vormen één geheel en je krijgt deze vanavond ineens mee.  Hiertoe bundelen Henny en ik ons beider krachten en zo ga je met deze drie concrete opties naar huis:

1.Een uniek Kruidenprogramma met bijbehorende Voedingsstrategie om vastgeroeste

overtuigingen en patronen om te buigen en transformeren.

2.De beste oefening om nieuwe patronen in werking te zetten en oude te overstijgen.

3.Een speciale Meditatie.

Je kunt hier gelijk mee aan de slag en je zult de toepassingen snel ervaren.

Beide zeer hoogwaardige avonden kosten slechts Euro 25,= all-in!

Gun het jezelf en je bent van harte welkom,

Herman en Henny

Opgave per e-mail : info@apeiron-vitaal.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgave per e-mail : info@apeiron-vitaal.nl