16. Edward Bach 130 jaar en zijn methode is springlevend

24 September aanstaande zou Edward Bach 130 jaar oud zijn geworden. Tevens is het 17 november 2016 precies 80 jaar geleden dat hij stierf. Een goede reden om de 50 bijzondere jaren dat hij geleefd heeft te gedenken.

Waarom zo bijzonder?

In de eerste plaats vanwege zijn menselijke maat. Hij had voor al zijn medemensen belangstelling en maakte voor iedereen altijd weer tijd, ook als het eigenlijk niet zo gelegen kwam. Hij wist dat alleen echte en oprechte aandacht de basis voor een vertrouwensrelatie is. En ook voor het kunnen kiezen van de juiste, naar hem vernoemde Bach Bloemen Remedie(s).

In de tweede plaats, omdat hij zijn diepe geloof ook daadwerkelijk praktiseerde. Een man was die zijn idealen met veel Naastenliefde doorgaf aan zijn patiënten én cursisten: eenvoudige middelen uit de Natuur met een grote Heilzaamheid en zonder dollars in de ogen. Integendeel, hij leidde een uiterst sober bestaan, terwijl hij ook een lucratieve medische carrière had kunnen hebben.

In de derde plaats, omdat hij wars was van toxische symptoombestrijding en zich altijd richtte op de mens in zijn geheel en vooral ook de geestelijke achtergrond(en) van de ziektes van hen die hij hielp. Indachtig Hippocrates: ‘’Genees niet de ziekte, maar de Zieke!’’ En ook indachtig Galenus: ‘’Primum nil nocere’’ oftewel ‘’Het allereerste is om niet te schaden!’’

Zondag 25 september 2016 vieren we het dubbele jubileum van Edward Bach hier bij Apeiron-Vitaal met een speciale lezing: ‘’Hoe Bach de Planten zag’’.

Hoe kwam Bach op het idee dat bepaalde bloemen zo geschikt zijn in de genezing van alle kwalen? Waarom koos hij nou net die 39 middelen die hij ons heeft nagelaten? Je wordt in deze lezing deelgenoot van zijn intuïtief-mystieke blik op & ervaring met de planten die zijn Bach Bloemen werden.

De lezing is van 14.00 – 16.00 uur, je kunt binnenlopen vanaf 13.45 uur en dan ook de entree voldoen. Deze bedraagt slechts Euro 15,= en dat is incl. thee, een stuk feestelijke taart volgens de voedingsprincipes van Edward Bach en je krijgt tevens een mooie samenvatting van de lezing op papier.

Meld je s.v.p. aan via info@apeiron-vitaal.nl of M: 06 – 48 25 46 50 bij Herman Gommans.

Bach Edward  StarofBethlehem  bachbloemen