DOLORTROPHON

Ondersteunt een gezond en van nature soepel Bewegingsapparaat.

Dolortrophon ondersteunt de lichaamseigen pijnbestrijding met stoffen zoals endorfinen. Dit middel kan in alle weefsels diep doordringen en daar zijn werk doen om de benodigde steun te geven. Soepel bewegen is en blijft dan weer een plezier. Met soepele tred en een helder functionerend hoofd, alles lekker losjes.

bestellen

Overzicht van het Bewegingsapparaat:

bewegingsapparaat

Schietwilg (Salix alba)

Deze plant is één van de 45 planten die aanwezig is in Dolorthrophon.

schietwilg

Van oudsher beschouwd als de ‘’Aspirine uit de Natuurapotheek’’. Men zag in de gekromde takken een verwijzing naar het Bewegingsapparaat. Omdat de wilg ondanks knotten en stekken vrijwel altijd weer aangroeit, werd ze ook gezien als een boom die zichzelf en ook de gebruiker helpt om tegenslag te overwinnen. Ook beschouwd als een zogenaamde maanboom of lunarboom:  in staat om ’s nachts alle negatieve energieën af te voeren,  goed voor een natuurlijk soepel bewegingsapparaat en ook als ondersteuning voor het natuurlijke, heldere functioneren van het hoofd.

Wetgeving biedt weinig ruimte om mensen goed te informeren over de werkzaamheid via de website, maar uitgebreide informatie geven op verzoek mag wel. Wil je meer weten over de gedynamiseerde kruidenmengsels? Stuur mij een mailtje via de contactpagina en stel je vraag. Ik zal deze zorgvuldig beantwoorden.