10. Meester over je lot dankzij Natuurgeneeskunst

Wat wil je? Je leventje koste wat het kost in stand houden zoals het is? Daar zo nodig zelfs pillen voor slikken? Winst laten maken van jouw ziektes? Van jou zogenaamd onontkoombare lot? Jouw overtuigingen blijven baseren op eerdere negatieve waarnemingen en ervaringen? Of durf je je LEVEN in SIERLETTERS te herschrijven? Kom dan eens verder om het te beleven!

Al 2500 jaar geleden gaf Hippocrates, de vader van de Natuurgeneeskunst, aan dat bij het voorkomen en genezen van alle ziektes, ja ook de erfelijke, een gezonde voeding en omgeving doorslaggevend is. Dat we dus helemaal niet onderworpen hoeven te zijn aan de zwakkere plekken in ons DNA. Dat wij niet het slachtoffer zijn van onze erfelijke eigenschappen. Dat wij wel degelijk meester kunnen worden over onze genetische aanleg als we zorgen voor een goede omgeving, zowel voor onze cellen als onszelf.
Voor onze cellen betekent dat heel eenvoudig dat zij moeten ‘’baden in gezond badwater’’ en voor onszelf betekent dat een leven in harmonie met jezelf, de ander en de natuur. Deze toestand van harmonie van binnen én van buiten noemde hij ‘’EUCRASIE’’. Ook nu voor iedereen bereikbaar……

Wij leven in een tijd dat ziektes worden gekoppeld aan bepaalde genen. Breed uitgemeten in het nieuws. Met de noodzaak van steeds sterkere, zwaardere en vooral duurdere medicatie. Meer en meer, naast de meest gruwelijke ingrepen. Wij kennen allemaal de mooie filmster die haar beide borsten liet amputeren, omdat ze het borstkankergen van haar moeder had. Vanuit de quantummechanica is duidelijk geworden dat dit alleen maar zo gaat als we daarin zelf geloven. De waarnemer beïnvloedt datgene wat hij/zij waarneemt door de manier van denken. Dat biedt andere kansen!

In mijn éénjarige opleiding tot ‘’Natuurgeneeskundig Therapeut’’ leer ik je om die Eucrasie te ervaren door anders te gaan denken. Middels hoogwaardige kruidenmengsels voor een optimale leefomgeving in en rondom je cellen, een positieve beleving van je eigen Temperament, een gezonde basisvoeding om heerlijk te eten, de originele Transformatiebloesems van Edward Bach en de affirmaties van Louise Hay. Je leven gaan bepalen door gezonde gedachten. Eerst voor jezelf en daarna ook voor je leefgenoten en anderen.

De opleiding begint, zoals altijd, in januari. De eerste open dag is de eerste zondag van november. Vervolgens ook op alle andere zondagen van november.
Telkens van 11-16 uur. Speciale lezing in prachtige powerpointpresentatie om 11.15 én 14.00 uur.

E: info@apeiron-vitaal.nl; M: 06 – 48 25 46 50.

‘’Lichtwerker’’ dankzij de Natuur, want het Licht is het mooist in de Natuur!

monet lelies

blaadje